eDelegationen myndighetsstöd för nyttorealisering | Business case mall för verksamhetsnytta och kostnader

RBC har inbyggt i metodiken ett starkt stöd för nyttorealisering, begreppet som eDelegationen på senarer år drivit fram inom publika sektorn - dvs. att de förändringar som skall ske i process och organisation i verksamheten för att sluteffekterna skall uppstå också styrs och struktureras. I takt med att nu stat, kommun och landsting faktiskt går över till att förstärka projektmetoder med just nyttorealisering, kommer RBC-analysen att stadigt vinna mark. Stora myndigheter och statligt ägda bolag vill också anpassa sig till t.ex. projektstyrningsmodellen PRINCE2, vilka då också får starkt stöd av Reliable Business Case-metoden och dess verktyg.

Reliable Business Case Excelverktyg på Svenska och Engelska

Internationella och globala företag kan införa RBC på alla sina dotterbolag utan problem. RBC är byggd för att kunna användas på den globala marknaden. RBC Excel Tool finns idag på svenska och på engelska. I verktygen går det att byta språk automatiskt.

Det finns också en underliggande struktur för att översätta till ytterligare språk. Det enda som behövs är en engagerad och i ämnet kunnig person som gör själva översättningen. Kontakta Tyrone Skogström via kontaktformuläret i vänstra menyn om intresse finns för detta.